Van niets doen wordt niemand beter

Uitgesproken door Ron de Haan in de gemeenteraad op donderdag 7 juli tijdens de behandeling  van de Voorjaarsnota:

“Van niets doen wordt niemand beter. In een drietal moties, het hadden er veel meer kunnen zijn, wil De VrijeLijst medio 2016 illustreren dat we in Castricum door praktisch en pragmatisch te werk te gaan op tal van terreinen verbeteringen, innovaties en voordelen kunnen behalen.

Of dat nu gaat over hoe we naar het zwembad kijken, dat nu jaarlijks 125000 EUR aan fossiele energie en CO2 in de atmosfeer staat weg te dampen; over onze cv ketels thuis waar we met een simpele maatregel op de schaal van Castricum de bouw en plaatsing van een windmolen overbodig maken; of naar de inrichting van een theaterzaal, die met een kleine aanpassing ook slecht-horenden zou kunnen bedienen.

Drie voorbeelden slechts, zoals De VrijeLijst van jaar tot jaar steeds handreikingen geeft om lokaal beleid toegankelijker, opener en meer tastbaar te maken. Dus niet op het laatste moment een greep in de kas doen, maar sparen als je van plan bent iets groots te gaan ondernemen waarvoor veel geld nodig is. Op tijd sociale woonvormen in de huursector creëren, zodat vluchtelingen niet tot zondebok worden gemaakt en zij de beschuldiging krijgen dat ze de woonruimten van onze kinderen inpikken.

Het is eigenlijk heel simpel. Door transparant te zijn, je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, de wereld van buiten naar binnen te halen, pak je kansen en kun je naar iedereen loyaal zijn.

Castricum is een rijke gemeente. En dan bedoel ik niet alleen rijk aan groen. Het is jammer en spijtig te moeten constateren, dat met ‘couleur locale’ in Castricum helaas niet lokale maatregelen in de zorgsector en dienstverlening wordt bedoeld, maar de kleur van het college. Dat heeft het te druk met zichzelf, met ambtelijke processen in de regio, en intussen moet het archief nog worden opgeruimd, bestemmingsplannen worden gerepareerd, interne ruzies tussen bestuurders moeten worden beslecht, en o ja er zijn ook 30000 niet gecompenseerde ambtenarenuren die ergens op een balans genoteerd moeten worden.

De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het lokaal bestuur zijn ernstig in het geding. Deze collegeperiode is wel de meest onrustige. Dat is slecht voor het imago van onze gemeente. De democratie is op drift. Systemen zijn uitgewerkt. Om ons heen, óók in de Gemeenteraad van Castricum, zien we politieke vluchtelingen. De VrijeLijst roept de nieuwkomers en anderen die aan de poort staan op om zich te verenigen.

Samen en met respect voor onderlinge verschillen zijn we beter in staat grote dilemma’s op een rustige en weloverwogen manier te analyseren. Dat liever, dan eerst een flinke chaos veroorzaken, een utopische werkelijkheid voorhouden en vervolgens schielijk van het toneel verdwijnen.

Als voorstander van directe democratie is het voor De VrijeLijst een kernwaarde dat inwoners worden betrokken en uitgenodigd om zich te mengen en actief kunnen deelnemen aan veranderingen in de openbare ruimte. Om die reden ondersteunen wij dus ook burgerinitiatieven die betrekking hebben op de Beverwijkerstraatweg en verkeersproblematiek.

De Denktank Verkeer die lange tijd in Castricum heeft bestaan moet terugkeren.

Als u de komende tijd nog eens langs zwembad De Witte Brug rijdt of het strand bezoekt, neemt u dan de poëzie van de Vlaamse dichter Paul Snoek eens in gedachten.

(..) “Ik moet bekennen dat ik gek ben van het water. Want in het water, ádem ik water. In het water word ik een schepper die zijn schepping omhelst. In het water kan men nooit geheel alleen zijn, en toch nog eenzaam blijven” (..) “

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *