Politieke resultaten van De VrijeLijst in de periode 2018-2022

  1. Intensief meegewerkt aan het geactualiseerde Groenbeleid en dit toegesneden op de behoeftes van de inwoners zoals aangegeven in de maatschappelijke agenda:  “KOESTER DE PRACHTIGE NATUUR DIE ONZE GEMEENTE KENMERKT”
  2. Voor de “Regionale energiestrategie (RES)” heeft De VrijeLijst het voortouw genomen en de leidraad van de natuurorganisaties als basis gebruikt: windmolens en zonnepanelen zo inrichten dat deze het landschapsbeeld versterken en geen negatief invloed hebben op de natuur. Windmolens plaatsen nabij en rondom grote kasgebieden, zonneweides voornamelijk op daken van grote bedrijven, enzovoort.
  3. Initiatief genomen voor het natuurinclusief bouwen in Castricum. Nieuwbouw moet ook leefruimte bieden voor fauna en flora. Denk hierbij aan nestmogelijkheden in de gevel voor vleermuizen en vogels, heggen voor diverse soorten vogels en insecten, inheemse beplanting en begroeide gevel.
  4. De financiële basis voor Huisvesting voor basisscholen in Castricum Oost weer terug op de agenda gebracht. 
  5. Diverse initiatieven vanuit de samenleving ondersteunt, waaronder:  
    1.  Initiatiefvoorstel “De Groene Variant” – het verleggen van het spoor en station vanuit het dorp Castricum naar buiten langs de N203. Voor een centraal gelegen station voor álle kernen, het soepel laten lopen van spoorboekloos rijden van treinen (PHS) en een betere aansluiting van de dorpen Castricum en Bakkum aan de duinen.
    2. Ontwikkeling Maranathakerk – initiatiefvoorstel, samen met de buurt, voor toekomstige ontwikkelingen op de locatie van de Maranathakerk opgesteld.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *