Met drogredenen begeeft college zich op hellend vlak 

Standpunt De VrijeLijst – werving en selectie gemeentesecretaris gemeente Castricum
Mei/augustus 2023


Belangenverstrengeling?
De VrijeLijst keurt de door het college gekozen aanpak van werving en selectie van de nieuwe
gemeentesecretaris af. In onze ogen is er moreel laakbaar gehandeld. Een ambtenaar in tijdelijke of
vaste dienst, die tevens eigenaar is van een personeel bemiddelingsbureau, hoort geen opdracht van
de gemeente aan dat bureau te geven en mag geen opdracht vanuit de gemeente aan dat bureau
accepteren. Dat geldt wat ons betreft voor alle ambtenaren – inhuur of vaste dienst.
Belangenverstrengeling, en ook de schijn van belangenverstrengeling, tasten het vertrouwen in de
overheid aan. De VrijeLijst voorziet dat de grenzen steeds verder worden verlegd en dat de overheid
zich op een hellend vlak begeeft.

De moraal
Het college kon het niet goed uitleggen. In de beantwoording op vragen van ons en PvdA werd
gewezen op de ervaring van de huidige gemeentesecretaris met de BUCH werkorganisatie. Dat
maakte hem en zijn bureau geschikt. Naar ons idee een drogreden die suggereert dat dit het niveau
van het huidige ambtenarenkorps te boven gaat. Dit kan toch niet waar zijn?

Het onderzoek
Op aandringen van De VrijeLijst, PvdA en D66 heeft de waarnemend burgemeester een onderzoek
gestart. Het verslag geeft een goed beeld van de situatie. De conclusie delen we – de opdracht had
breder moeten worden uitgezet. De VrijeLijst gaat echter nog verder: wat ons betreft hoort het niet
dat je als lid van het college je eigen bedrijf een opdracht gunt. Ook al mag het juridisch – dit is
onethisch gedrag!

Over moraal moet je blijven praten!
Een ambtenaar beloont zichzelf met € 15.000 voor een klusje van enkele uren. Een werknemer in de
gemeentelijke plantsoenendienst moet daar ruim 6 maanden voor werken! Dat de ambtenaar dan
ook nog minder gaat werken om de klus uit te kunnen voeren is een saillant detail – waarom werd
het niet gewoon in werktijd gedaan? We gaan ervan uit dat iedereen met de beste bedoelingen heeft
gehandeld. Maar juist dat laat zien dat we met het college in gesprek moeten blijven over moraal en
ethisch handelen. Want, ook met de beste bedoelingen kun je juridisch juist maar ethisch en moreel
fout handelen.


De VrijeLijst zal zich blijven inzetten voor een integere gemeente!

Meer lezen over dit onderwerp?
Belangenverstrengeling in Castricum, gemeente reageert (nieuwsuitcastricum.nl)


In opspraak gekomen gemeentesecretaris reageert op vermeende belangenverstrengeling. ’Dit is niet
gebeurd vanuit de gedachte om Castricum een poot uit te draaien’ | Noordhollands Dagblad


Gemeentesecretaris ingehuurd voor vinden opvolger (binnenlandsbestuur.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *