We moeten met z’n allen, en váker, met de trein. Anders gaat het niet goed. Dat wil zeggen, dan stoppen er in de toekomst geen 6 Intercity’s en 6 Sprinters meer op Station Castricum. Ik vond het een alarmerende mededeling van de meneer van het spoor, op bezoek bij de gemeenteraad. Hij zei het toen het al betrekkelijk laat op de avond was, de publieke tribune in de raadszaal was nagenoeg leeg. Nu is dat wel vaker het geval bij presentaties van plannen die niet direct grenzen aan de voor- of achtertuin.
Maar toch.
Vanachter mijn voorzitterstafel, ik was ingeroosterd, had ik goed zicht op de zaal. De meeste politieke partijen hadden iemand gevonden om naar het verhaal van de spoordeskundige te komen luisteren.
En dat deden ze.
Goed beschouwd komt het hierop neer, dat Castricum aan het werk moet. Wil de gemeente een toeristische gemeente zijn? Dan ook graag uithangborden en een programma dat we in de wijde omtrek tegenkomen. Hoeveel van de 250000 huizen, die er in de toekomst in NoordHolland moeten komen om de nieuwe wonende mens te bedienen, denkt Castricum te gaan bouwen? In Limmen en Bakkum verrijst nieuwbouw tussen oude boerderijen, maar 250000?
Het antwoord verscheen op de volgende ‘sheet’ van de spoordeskundige: men denkt aan zo’n 430 huizen.
Rondkijkend zag ik hier en daar wat gefrons; je hoorde collega’s denken ‘zijn we net ontsnapt aan een vakantiepark achter het spoor, krijgen we dit’. Maar nee; de Zanderij blijft leeg. Grotendeels. Dat gebied geldt als een welkome ‘Poort naar de Duinen’.
Vervolgens kwamen er nog wat schermen voorbij over betere langzaam verkeer verbindingen tussen dorp en duinen, over het ‘upgraden’ van bebouwing en landschap en we gaan ‘werk met werk maken’.
Als het met al die verbindingen lukt ligt over een tijdje 95% van de kern Castricum binnen 10 fietsminuten afstand van het station. Ik dacht: dat is toch al zo?
Iedereen die iets met treinen heeft doet mee. De ideeën achter de Zaancorridor, want zo heet de lijn waaraan Station Castricum ligt, worden breed uitgevent in programma’s en met afkortingen als MIRT, Nowa, PHS en OV2040.
Dus dat zit wel goed.
Terwijl de spoorwegexpert zijn verhaal afrondde moest ik denken aan die 430 woningen ‘erbij’. Als die de frequentie voor het treinverkeer op het spoor van Station Castricum moeten gaan redden, dan mogen daar wel grote en vooral kinderrijke forensengezinnen komen wonen, die de hele dag meerdere keren met de trein heen en weer naar Amsterdam en Haarlem gaan.
Vlak achter het spoor staat sinds twee jaar het Huis van Hilde. Voor dat gebouw, nu nog een depot voor archeologie, heb ik bij de opening gevraagd er de Museumstatus aan te verbinden, en voor museumkaarthouders gratis toegang. Dat scheelt per jaar zo’n 50000 bezoekers, geeft nationaal aanzien, en is goed voor de kaartjesknippende conducteur. Een schildje op de voordeur, vermelding bij de Nederlandse Museumvereniging, en klaar.
U begrijpt. Wordt aan gewerkt.
Hoeveel treinen zullen er over 5 jaar op station Castricum stoppen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *