BESTUURSVERSLAG 2019Onze fractie en wethouder Ron de Haan hebben in 2019 veel geleerd. De communicatie tussen de fractie en de wethouder verbeterde. Bärbel Böhling, Reinaud van de Fliert, Paulien Zwikker en Tim de Heer vormde de fractie van de VrijeLIjst. Het besturen op basis van een raadsprogramma ligt de VrijeLIjst goed. Voor een aantal andere raadsleden is het minderheid college nog steeds wennen. Het uitvergroten van de verschillen tussen de partijen blijft voor sommige fracties de enige manier om zich te profileren. Terwijl de verschillen in de CAL gemeenten vaak goed overbrugbaar zijn. Namens het Bestuur,Cok van Bergen Henegouw, voorzitter

ALGEMEEN
OPRICHTING EN DOEL
Vereniging De VrijeLijst is opgericht op 7 december 2005 en heeft ten doel:
op een interactieve transparante wijze met respect voor de diversiteit van de verschillende
dorpskernen betrokken te zijn bij de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen
van de gemeente Castricum.
ANBI STATUS
De vereniging heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Een ANBI-status leidt tot een fiscaal-vriendelijke behandeling van eventuele giften aan de vereniging.
INHOUD
In dit jaarverslag treft u aan:

 1. Balans per 31 december 2019
 2. Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
  GRONDSLAGEN
  Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s
  De vereniging hanteert het zogenaamde kasstelsel. Dit houdt in dat ontvangsten en uitgaven
  worden verwerkt in de periode dat ze zijn ontvangen of uitgegeven.
  TOELICHTING
  In de begroting voor het jaar 2019 waren uitgaven voorzien voor media-uitingen.
  Besloten is deze uitingen door te schuiven naar 2020 en het het media budget 2019 te combineren
  met het media budget voor 2020.
  Het jaarverslag is met zorg samengesteld door de penningmeester van de vereniging.
  Indien u op onjuistheden of onduidelijkheden stuit, stellen wij het vanzelfsprekend op prijs
  indien u uw vragen aan het verenigingsbestuur stelt.
  Castricum, 28 december 2020
  Het bestuur:
  Cok van Bergen Henegouw, voorzitter
  Ard Laan, penningmeester
  Paulien Zwikker, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *