Een spreekbuis voor alle betrokkenen op Duin en Bosch

De bouwontwikkelingen op het Duin en Bosch terrein vorderen gestaag. Maar lang niet altijd vallen de plannen in goede aarde bij de bewoners. Achterdochtig kijken betrokken partijen naar elkaar en verwijten gaan heen en weer. En dat terwijl er ook veel goed gaat en het nog steeds heel mooi wonen is in dit groene deel van Bakkum.

Om de communicatie tussen ontwikkelende partijen, gemeente en belanghebbenden in het gebied te verbeteren heeft de VrijeLijst daarom een motie ingediend voor het oprichten van een klankbordgroep. Deze groep, waarin een brede afspiegeling van de bewoners en stakeholders uit het gebied zal plaats nemen, zal toekomstig op voorhand worden geïnformeerd van de bouwplannen. De reacties uit de klankbordgroep zullen dan ook aan het kwaliteitsteam worden voorgelegd en maken uiteindelijk deel uit van het advies voor de omgevingsvergunning.

Uiteraard bepaald het geldende bestemmingsplan waar en hoeveel woningen er komen en maakt de projectontwikkelaar er een sluitend plan voor. Maar de huidige bewoners en gebruikers in het gebied zijn ook experts in hun leefomgeving en kunnen een waardevolle bijdrage leveren. Samen maken we de buurt!

De VrijeLijst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *