Geen aansluiting van de REAKTGROEP bij de Parnassia Groep
De REAKTGROEP en de Parnassia Groep zijn vorig jaar met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke samenwerking in de vorm van een aansluiting. In de loop van het onderzoek bleek dat aansluiting van de REAKTGROEP inhoudelijk goede kansen zou bieden om het zorgaanbod op het gebied van maatschappelijk integratie samen vorm te geven. Op deze manier zouden de REAKTGROEP en de Parnassia Groep gezamenlijk het hoofd kunnen bieden aan de grote veranderingen die het aanbod van activering en begeleiding voor kwetsbare mensen te wachten staat.
De REAKTGROEP en de Parnassia Groep werken vanuit de stellige overtuiging dat adequate dagbesteding en arbeidsintegratie cruciale onderdelen van de patiëntenzorg vormen. Wanneer in deze onderdelen niet is voorzien, zal de behandeling door ggz instellingen als de Parnassia Groep minder effectief zijn en zal (opnieuw) zelfstandig wonen in veel gevallen geen haalbare doelstelling meer zijn.
Om die reden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot aansluiting om zo de toekomst voor de patiënten veilig te stellen. Het was bij voorbaat duidelijk dat er een moeilijke financiële situatie was bij de REAKTGROEP. Desondanks hebben beide instellingen grote inspanningen gedaan om te bezien of deze situatie verbeterd zou kunnen worden en of aansluiting tot de mogelijkheden zou behoren.
Echter uit het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een mogelijke aansluiting is gebleken dat, gezien de financiële situatie van de REAKTGROEP, de Parnassia Groep niet kan besluiten om deze aansluiting te realiseren.
De REAKTGROEP heeft zelf inmiddels surseance van betaling moeten aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *