Castricum scoort laag op dienstverlening zorgvragen

Inwoners die de gemeente Castricum per e-mail zorgvragen stellen krijgen hierop vaak geen antwoord. De VrijeLijst heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. In samenwerking met BNN-Vara heeft Kassa in maart een ‘mystery call’ en ‘mystery e-mail’ onderzoek verricht naar de gemeentelijke dienstverlening op zorgvragen. Castricum scoorde laag op het contact per mail. Castricum scoort opvallend laag op het contact per e-mail. Minder dan de helft van ontvangen mails wordt adequaat beantwoord. Wanneer gevraagd wordt naar hulp in het huishouden komt het vrijwel nooit voor dat men goed op weg geholpen is. Ook bij telefonisch contact blijft in veel gevallen onduidelijk wat de oplossingsrichting is. Wij hebben het gemeentebestuur de volgende vragen voorgelegd:

1 Onderschrijft het college de resultaten van het BNN-Vara onderzoek? Graag een gemotiveerde reactie.

2 Welke maatregelen gaat het college op korte termijn treffen? Ook hier graag een passende reactie.

3 Wat valt te zeggen over het Castricumse dienstverleningsmodel, indien dit ook van toepassing wordt verklaard (of reeds is) voor de gemeenten waarmee Castricum voor haar zorgtaken in de regio samenwerkt maar die in het BNN Vara onderzoek niet specifiek worden genoemd, te weten Bergen, Heiloo en Uitgeest?

4 Is het college voornemens op korte termijn met verbetervoorstellen te komen voor de Castricumse inwoners, of worden hierin vanwege de ambtelijke samenwerking ook direct al de omliggende gemeenten betrokken?

5 Voorziet het college financiële cq personele gevolgen van verbetervoorstellen, zo ja welke en zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *