Samenwerking met behoud van de lokale stem

De VrijeLijst complimenteert het college met de eerste op het raadsprogramma gestuurde kadernota. Gelijktijdig ook complimenten aan de BUCH werkorganisatie voor het maken van vier kadernota’s voor vier verschillende college-/raadsprogramma’s en gemeentes.
Hierin ook meteen de vraag van de VrijeLijst: zijn we wel efficiënt bezig? Moeten we niet toch nadenken over de stap en komen tot een gemeentelijke en dus ook bestuurlijke fusie in plaats van alleen maar een ambtelijke fusie?

Er zijn dit jaar weinig moties op de hoofdlijnen van de kadernota ingediend. Een goed teken voor de bestuurlijke vooruitgang in Castricum. Door er met alle fracties samen te werken aan een raadsprogramma heeft enigszins gemaakt dat we er over de grote lijnen eens zijn.

Verstandige beslissingen nemen
Wat de VrijeLijst wel zorgen baart zijn de winstwaarschuwingen in de meerjarenbegroting. Op dit moment staat onze gemeente er goed ervoor. De ontwikkelingen de komende jaren laten echter zien dat de inkomsten minder worden en de uitgaven naar verwachting zullen gaan stijgen. Een effect dat voortkomt uit het wegvallen van de rijkssteun aan de jeugdzorg, de mogelijke verandering van de BTW verrekening voor gemeentes en de mindering van de rijksbijdrage aan de gemeenten.

Willen we ook toekomstig financieel armslag houden moeten we zorgvuldig omgaan met nieuwe investeringen en erop toezien dat er voldoende dekking is. De uitgaven moeten de inkomsten niet overstijgen. Met name voor het nieuw te bouwen zwembad van essentieel belang. Als we ervoor kiezen een zwembad te bouwen zonder de nodige dekking dan moeten onze gemeente over enkele jaren of de belasting verhogen of andere voorzieningen schappen. Beide scenario’s zijn voor de VrijeLijst niet acceptabel.

Gemeenschappelijke Regelingen versus lokale democratie
De komende jaren komen grote ontwikkelingen op de inwoners van onze gemeente toe. We moeten bouwen willen we de woningmarkt enigszins op pijl houden. We moeten van het gas af en dat zal impact hebben op onze buurten, ons landschap en ons geldbeurs. We moeten bereikbaar blijven met trein, auto, fiets en we willen ons landschap behouden. Veel van deze belangen zijn nu ondergebracht in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Welk invloed kan de burger van de gemeente Castricum nu nog uit oefenen gezien we toekomstig onderdeel uitmaken van de focusagenda regio Alkmaar. Een regio die uiteenlopende interesses en belangen kenmerkt ten opzichte van de thema’s wonen, infrastructuur en energiestrategie?

De VrijeLijst pleit voor samenwerking met andere gemeentes, de regio en de provincie. En in sommige gevallen is een gemeenschappelijke regeling zeker zinvol zoals bijvoorbeeld bij de inkoop van sociale dienstverlening. Dit is financieel voordelig voor alle partijen en gezien dit conform de wettelijke verplichting moet worden gedaan ook weinig tot geen aanpassingsruimte mogelijk.

Maar wat betreft de focusagenda in de regio Alkmaar, die zich richt op wonen, infrastructuur en energiestrategie, is het dat wel. Het is niet vanzelfsprekend dat de standpunt in Heerhugowaard dezelfde is als het gaat over de bescherming van het landschap dan de standpunt die de inwoners van de gemeente Castricum willen zien vertegenwoordigd. Samenwerking is gewenst en noodzakelijk maar zijn gemeenschappelijke regelingen in alle gevallen wel zinvol? Hollen we hierdoor niet juist de lokale beslissingsbevoegdheid en de invloed van onze inwoners uit? De VrijeLijst heeft daarom tegen de focusagenda gestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *