Nieuws & actualiteiten

Verslag Algemene Leden Vergadering

Verslag Algemene Leden Vergadering Opening/mededelingen De voorzitter heet de leden welkom en opent de algemene leden vergadering. De voorzitter constateert dat er voldoende leden aanwezig

Lees meer »

Algemene Beschouwingen 2019

Samenwerking met behoud van de lokale stem De VrijeLijst complimenteert het college met de eerste op het raadsprogramma gestuurde kadernota. Gelijktijdig ook complimenten aan de

Lees meer »

Jaarverslag 2019

BESTUURSVERSLAG 2019Onze fractie en wethouder Ron de Haan hebben in 2019 veel geleerd. De communicatie tussen de fractie en de wethouder verbeterde. Bärbel Böhling, Reinaud

Lees meer »
“Als je het hebt over dromen voor de gemeente dan denk ik: het moet een plek zijn waar je gelukkig oud kunt worden” (uit: Maatschappelijke Agenda, Castricum).

4 tot 8 jaar, voorspelde een groep inwoners in 2018, zijn nodig om de kwaliteit van de gemeente Castricum op 4 vlakken te verbeteren. Nog 4 jaar dus om door te pakken op:

  1. Een gevarieerd woningaanbod met goede voorzieningen
  2. Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap
  3. Meer onderlinge verbondenheid
  4. Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken

De VrijeLijst onderschrijft de aanbevelingen van de inwoners. Meer nog: De VrijeLijst is er Namens U. Het verkiezingsprogramma van De VrijeLijst volgt de Maatschappelijke Agenda, die in 2018 leidde tot het Raadsprogramma dat door alle politieke partijen in de gemeenteraad is ondertekend. Een agenda zoals door de inwoners is aangedragen is geen statisch document, maar het begin van afspraken, van acties en initiatieven. Soms worden deze geholpen door geluk en meevallers, soms onderbroken en geremd door afschuwelijk leed, zoals de corona pandemie en nu de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne die de wereld in de greep houden. Door krachten te bundelen en te geloven in samenwerking helpen we elkaar en onszelf uit moeilijke situaties en bieden we elkaar perspectief.

Poll

Wat vindt u belangrijk?

Als dé lokale partij voor de inwoners van Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude willen wij weten wat u van belang vindt voor gemeente Castricum. Wij willen samen met u een top drie samenstellen, waar wij ons de komende vier jaar op focussen.

Uw menig telt, want wij hebben als doel om wat buiten gebeurt, binnen de gemeenteraad aandacht aan te geven. Breng uw stem uit, vink de voor u drie belangrijkste punten aan. U heeft ook de mogelijkheid om zelf een onderwerp toe te voegen.

Ingezonden foto's #ditvindikbelangrijk

201
Kies hieronder wat u belangrijk vindt

Op wie kunt u rekenen

Ron de Haan

Ron de Haan

zet zich in voor gezondheid, passend onderwijs en verbetering van de jeugdzorg.

1
Bärbel Böhling

Bärbel Böhling

zet zich in voor huisvestiging voor starters, maar ook woningen voor ouderen.

2
Tim de Heer

Tim de Heer

zet zich in voor een goede balans tussen natuur, recreatie en bebouwing.

3