In mei 2022 is een onafhankelijke – door externen opgestelde – rapportage met variantenvergelijking, de zogeheten “quick-scan nieuw zwembad” aangeboden aan de Gemeenteraad van Castricum. De quick-scan is uitgevoerd op basis van een Raadsbesluit in december 2021. Behandeling van de scan heeft in de Raad nooit plaatsgevonden, laat staan dat hier duiding aan is gegeven. Dat is vreemd. We vragen ons af wat er met de scan is gebeurd, en wanneer de Raad aan zet komt. Zodat we kunnen debatteren over de ruimtelijke en financiële kaders van de nieuwe zwemvoorziening die op NoordEnd moet komen, over het participatieproces met de inwoners, over het reeds door het college vastgestelde Programma van Eisen, de uitkomst van de Europese aanbesteding met contractuele verplichtingen aan architectenbureau AGS. En over de rol van de initiatiefgroep met zwembadvrijwilligers die in 2021 nog prominent in beeld kwam met een geheel eigen visie op de zwembadontwikkeling. We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college, medio oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *