Na het indienen van onze motie Losloopgebied Park NoordEnd  hebben inmiddels de fracties van VVD en D66 hun steun toegezegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.