Na het indienen van onze motie Losloopgebied Park NoordEnd  hebben inmiddels de fracties van VVD en D66 hun steun toegezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *