Schriftelijke vragen aan het college van B en W Sportveld Duin en Bosch

Heerlijk gevoetbald vanmorgen. Dit is ook de Parnassia Bavo Groep. Mensen uit hun huizen gezet, bomen gekapt, contracten van werknemers van Reakt zijn overgenomen uit een surseance maar tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, en dit is dan het sportveld van Dijk en Duin in Bakkum, twee jaar nadat de gemeenteraad (met overigens de tegenstem van De VrijeLijst) het bestemmingsplan Duin en Bosch heeft vastgesteld, met behoud van het sportveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *