De regie op de ontwikkeling van het landgoed Duin en Bosch lijkt weg. Wie ís eigenlijk de regievoerder? Het gemeentebestuur wijst steevast naar de vastgoed ontwikkelaar. Bewoners die informeren hoe het staat met de ontwikkelplannen op het GGZ terrein worden van het kastje naar de muur gestuurd.

De partijen in de gemeenteraad blijven vooral stil nadat ze een jaar of wat geleden het bestemmingsplan hebben vastgesteld waarin de bouwplannen (230 woningen) en groenbeheer zijn opgenomen.

Geen nieuws is goed nieuws? Laatst tijdens een tafelgesprek van De VrijeLijst met bewoners van Nieuw Koningsduin werd duidelijk dat er van alles aan de hand is op het terrein. Bossen worden gekapt of staan te koop, er komen veel meer woningen dan het afgesproken aantal van 230, de toekomst van de Rijksmonumenten is onzeker en ga zomaar door.

De bewoners hebben besloten de stilte te doorbreken en willen antwoord op een lange lijst van vragen. Begrijpelijk. De VrijeLijst zal er op toezien dat er snel en adequate antwoorden komen. En zal ook met kwesties komen, zoals de sloop van de zusterflat aan de Koekoeksduin en het voormalige sportveld achterop het terrein dat sinds een jaar ligt weg te kwijnen. Wordt vervolgd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *