Politieke Uitkomst Noord-End Onzeker

DE VRIJELIJST RAAKT D66 KWIJT IN MOTIE NOORDEND
POLITIEKE UITKOMST LOSLOOPGEBIED ONZEKER
CASTRICUM (3 februari) _ De VrijeLijst is D66 kwijtgeraakt met de motie over het losloopgebied NoordEnd. Hierdoor is onduidelijk geworden of de motie in de Gemeenteraad donderdag kan rekenen op een meerderheid. De VrijeLijst woordvoerder Ron de Haan vindt de draai van D66 onbegrijpelijk. ‘D66 toont geen ruggegraat. Ze maakt park NoordEnd tot een speelbal, in plaats van dat wij een goede discussie zullen hebben over het gebied, de regels die daar gelden en de rol die het gemeentebestuur moet nemen’.
Ron de Haan zegt sinds een week door D66 onder druk te zijn gezet om de motie aan te passen. Vrijdagavond bereikten woordvoerders van beide partijen en het VVD-raadslid I. Ruijmgaart nog een akkoord over de punten waarover de raad wordt gevraagd een beslissing te nemen. Maar in een mail die De VrijeLijst zondagavond ontving meldt D66 volgens De Haan, ‘dat wij dusdanige aanpassingen hebben dat het niet haalbaar is om deze tekst zo krijgen dat diverse partijen zich er op dit moment in kunnen vinden’.
Wie de ‘diverse partijen’ zijn vermeldt D66 niet. De Haan: ‘Sinds een week liggen van CK&G twee moties op tafel die vragen om hondenbeleid. CK&G is kennelijk helemaal vergeten dat de gemeente in 2014 de nota dierenwelzijn, waar hondenbeleid deel van uitmaakt, gaat actualiseren. Notabene als gevolg van een bestuursopdracht die die partij in 2011 samen met de VVD en D66 aan het gemeentebestuur heeft gegeven. Toch ben ik de dag nadat CK&G zijn moties indiende gebeld, en kreeg ik mails van D66, of ik mijn motie wilde veranderen want anders zou ik de steun van de coalitiepartijen D66 en VVD verliezen.’
Ron de Haan: ‘Het gaat ook in dit dossier helaas weer over macht, en over het in stand houden daarvan. Ik heb een knotsgekke maand achter de rug waarin nog veel meer is gebeurd en waar de honden geen brood van lusten. De verliezers zijn de hondenbezitters, en ook de mensen die willen dat de regels in het gebied worden toegepast. De VrijeLijst vindt dat het gemeentebestuur het losloopgebied moet toetsen aan de eisen die hij zelf aan het losloopgebied heeft gesteld. Het speeltoestel voor kinderen zoals dat er nu staat is niet afgeschermd voor honden. Klachten en incidenten met honden zijn in 2013 niet adequaat behandeld. En het zou geen overbodige luxe zijn om aan de entrees en uitgangen van het park bordjes tegen te komen wanneer en waar je het losloopgebied betreedt of verlaat.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *