Zelfbenoemd Forza! raadslid Ralph Castricum mag in de Gemeenteraad van Castricum de naam Forza! blijven voeren. Hij krijgt met Forza! ook dezelfde rechten en plichten die staan voor alle andere partijen in de Raad van Castricum. Bizar? Ja, en nee.

Ja, want hoezo kan een politieke partij zonder bij verkiezingen verkregen stemmen toch een raadszetel claimen?

Nee, want het zit zo: Toen raadslid Castricum begin dit jaar wegvluchtte bij lokale partij CK&G was er in de gemeente nog geen regel hoe met ‘politieke vluchtelingen’ moest worden omgegaan. Dus toen Castricum bij CK&G vertrok, om zich door Forza Haarlemmermeer een oranje stropdas te laten onderknopen, stond niets hem in de weg daarmee de raadszaal van Castricum in te lopen.

Binnen is binnen.

Intussen is duidelijk geworden waarom Ralph Castricum de overstap naar Forza! heeft gemaakt. Vrouwen met hoofddoekjes die zijn flat passeren worden vanaf het balkon ongevraagd op de foto gezet en op Twitter voorzien van begeleidende teksten als ‘dit willen we toch niet in ons straatbeeld’. De vrouw met hoofddoek die vanachter de publieksbalie in het gemeentehuis eveneens stiekem werd gefotografeerd, en op het account van het raadslid verscheen, leverde Ralph Castricum een krantenbericht op, en een bezoek aan de burgemeester. Of hij daarmee wil ophouden.

Collega Castricum mag van geluk spreken. Als hem een claim tot schending van het portretrecht ten laste wordt gelegd krijgt het muisje nog een staartje.

Maar goed. Het feestje voor politieke partijen om in Castricum raadsleden te recruteren, terwijl ze in andere Raden, Provincies of in de Kamer actief zijn, is voorbij.

Na een half jaar van praten, en nog eens praten, hebben op de drempel naar 2017 alle fracties in de raad ingestemd met mijn voorstel om raadsleden die hun partij de rug toekeren, tot aan de volgende verkiezingen nog uitsluitend onder hun eigen naam, of als ‘groep’, in de Gemeenteraad toe te laten. Ik heb het er nog gloeiend warm van.

Alle fracties hebben ingestemd, ook Forza! Dat is loyaal, van Ralph. Ik hoop dat hij ook over zijn hart strijkt als we in de komende tijd gevallen van politieke vluchtelingen die echt schrijnend zijn, langs zien komen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *