Onderzoek ‘spoorlijn volgt N203′

Castricummer Henk van der Eng, onze nummer 5 op de kandidatenlijst, legt uit waarom hij zich samen met Fons Lute uit Bakkum wil inzetten om de spoorlijn tussen Uitgeest en Castricum te verleggen langs de N203 naar Limmen. Henk: “Het is een dure oplossing, maar die verdient zichzelf terug. Onder de streep levert het de gemeente op termijn 26 miljoen euro op”.

De voordelen zijn legio:

 1. Alle overgangen in de gemeente worden opgeheven;
 2. Op het huidige spoortracé komt ruimte voor 2 á 3.000 woningen, de grondopbrengst wordt geraamd op €250.000.000, afhankelijk van het aantal te bouwen woningen. Daarmee zijn de aanlegkosten van het nieuwe spoor terugverdiend;
 3. De leefbaarheid van het dorp wordt geweldig vergroot, denk aan geluidhinder, overgangen en de prachtige verbinding met de natuur;
 4. De bereikbaarheid van het station voor de kernen Limmen Akersloot wordt enorm vergroot;
 5. De relatie duingebied met de kern Castricum wordt hersteld;
 6. Er zijn geen geluidsisolerende maatregelen aan huizen en schermen langs de spoorlijn nodig;
 7. De barrière tussen Castricum en Bakkum wordt opgelost;
 8. Makkelijk te bouwen en te faseren; (Minder scherpere bocht in tracé (tijdwinst treedt op);
 9. Minder doorsnijdende infrastructuur door het landschap.

De spoorlijn dwars door het dorp gaat in de toekomst steeds gevaarlijker situaties opleveren, verwacht Henk. “De rijksprognose is dat het elektrisch auto- en fietsverkeer met ca. 30% gaat toenemen. Gelijkvloerse kruisingen worden na het invoeren van spoorboekloos rijden van treinen levensgevaarlijk. Elke 3 minuten een trein dwars door Castricum gaat dan tot ongelukken leiden”.

 Henk erkent dat er ook nadelen zijn: “Ja, zoals dat het station van Castricum net is vernieuwd, maar eigenlijk hoeft ook dat geen groot probleem te zijn want ProRail heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en hergebruikt materialen en gebruikt schone grondstoffen. Bovendien zal er nog een behoorlijke afschrijftermijn gelden als het alternatief ‘spoor volgt N203’ zou worden gekozen’.” Vanzelfsprekend is een nadere haalbaarheidsstudie en participatie van meerdere partijen en belanghebbenden noodzakelijk, aldus Henk, die zijn plan uitdacht samen met de Bakkummer Fons Lute. VrijeLijst kandidaat Thetmar Lammers (nummer 11 op de kandidatenlijst) opperde in 2010 al om de spoorlijn naar de Zeeweg te verleggen. Inmiddels scharen drs. J. Teeuwisse en P.H. Hoff, beiden lid van de door de gemeente ingestelde maatschappelijke denktank Integraal Verkeersplan en de Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) zich achter het plan.

Indicatieve schets gemaakt door ir T. van der Eng stedenbouwkundige. Vanzelfsprekend is een nadere
haalbaarheidsstudie studie en participatie van meerdere partijen en belanghebbende noodzakelijk

2 reacties

 1. Het spoor in het landschap verplaatst zich naar een spoor in de Castricummerpolder. Naar ik meen een beschermd, open natuurgebied. Het open landschap tussen Uitgeest en Castricum wordt ernstig verstoord door spoordijk met bovenleidingen. Ook vindt verstoring van de oude bodemstructuur plaats. Het spoor zal dan ook naast de Eendenkooi bij Uitgeest komen te liggen. Hoe denkt men over een bestemming van de oude spoorlijn. Een teruggave aan de natuur is wel erg kunstmatig. Een nieuwe weg tussen Uitgeest en Castricum? De N513 (Zeeweg) toch verbinden met de A9 (Oud idee PU-Uitgeest en nu ook bij D66)? Hebben de heren H. v.d. Eng en stedenbouwkundige T v.d. Eng daar ook bij stilgestaan?
  Heeft er al contact plaatsgevonden met de Gemeente Uitgeest over deze ontwerpen?

  Henk van der Eng antwoordt: Deze variant biedt zoveel kansen dat we die het onderzoeken waard vinden. Oud-directeur Landschap Noord-Holland Jos Teeuwisse, nu secretaris van stichting Oer-IJ, is mede-ondertekenaar. Overleg met alle partijen zoals met stichting De Hooge Weide is heel belangrijk. Talloze belangen komen in het gedrang: de betekenis van de Schulpvaart als onderdeel van het Oer-IJ mondingsgebied, de ecologische verbindingszone Van Kust tot Kust, cultuurhistorische waarde Schulpvaart, etc etc.

  Alleen een heel goed doordacht ontwerp kan aan genoemde bezwaren tegemoet komen. De huidige spoorlijn verdwijnt op twee plekken in het landschap, zoals bij het zeer gevoelige waterbergingsgebied Zeerijdtdijkje. Overigens is het zo dat welke variant het ook wordt, ze tasten allemaal natuurwaarden aan. Deze variant haalt alle spoorse kruisingen in Castricum weg en heeft minder bovenleidingen nodig dan in de huidige situatie van de spoorlijn omdat het tracé langs de N203 korter is.

  Van verlenging van de N513 naar de A9 is geen sprake. De aantakking die voor de A9 is bedacht komt een stuk noordelijker, bij Heiloo. De spoorlijn langs de N203 zou in combinatie kunnen worden uitgevoerd met het veiliger maken van de weg. De wethouder van Uitgeest is het volledige plan toegestuurd en uitgenodigd om aan tafel te komen, maar deze heeft aangegeven het daarvoor nog te vroeg te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *