Huisje, boompje, beestje – de natuur hoort erbij in Castricum!
De gemeenteraad heeft ingestemd! In Castricum, Bakkum, Akersloot, Limmen en de Woude wordt toekomstig ‘natuurinclusief gebouwd’!

Op initiatief van De Vrije Lijst is in samenwerking met andere fracties van de gemeenteraad gekeken naar mogelijkheden om ‘groene’ waardes een plek te geven in toekomstige bouwplannen. D66, GroenLinks, SP en PvdA sloten zich aan bij het initiatief en dankzij de steun van CDA en fractie van Schoonhoven was er een meerderheid in de raad.

Waarom natuurinclusief bouwen
Het beleid van natuurinclusief bouwen zal zorgen voor een goede balans tussen bouwen en groen. “Geeft projectontwikkelaars duidelijke voorwaarden mee over de rol van en het omgaan met de natuur”. Een opdracht uit de Maatschappelijke Agenda aan het bestuur van Castricum. Door er aan de voorkant na te denken over natuur in de planontwikkeling zullen de interesses van huidige en toekomstige bewoners beter gewaarborgd worden.

Wat betekent natuurinclusief bouwen
Toen we nog op het weiland gingen bouwen kon je alle nodige ingrediënten, die horen bij een bouwplanontwikkeling, naast elkaar leggen: woningen, tuinen, parkeerplaatsen, wegen en … groen. De ruimte was er immers. We bouwen niet meer in het weiland maar op terreinen in de kernen. Op zogenaamde inbreidingslocaties wordt aan de ontwikkelaar gevraagd een aantal woningen en het benodigd aantal parkeerplaatsen te realiseren. Groen is hierbij in veel gevallen helaas een sluitpost. Pas op het eind wordt er gekeken of er nog ergens een boom in kan worden gepast. Terwijl juist het groen zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke buurt. Meestal is er zelf een stukje groen opgeofferd voor de bouwplannen. Voor huidige en toekomstige inwoners daarom van groot belang dat groene waardes aan de voorkant worden meegnomen.

Goed voor mens en natuur
Want, groen is goed voor mens en dier. In het kader van duurzaamheid, klimaatverandering en leefbaarheid helpt groen een handje: zomerse hitte voelt in groene omgevingen soms meer dan 10 graden koeler; hevige regenbuien kunnen in een groene omgeving beter infiltreren in de grond en planten bieden voedsel, nest- en schuilmogelijkheden voor diverse insecten en kleine dieren. Woningen gelegen in een groene buurt stijgen in waarde. Maar ook de mens is duidelijk gelukkiger met groen in de leefomgeving. Wageningen research heeft onlangs zelf vastgesteld dat kinderen die opgroeien in een groene leefomgeving minder last hebben van ADHD.

In de praktijk
Natuurinclusief bouwen gaat uit van kansen die een gebied heeft. Behoud en versterken van groenstructuren waar mogelijk. Voor de fauna kan het bijvoorbeeld die ene bijzondere vogelsoort of vleermuissoort zijn die in het gebied voorkomt. Door dit van tevoren goed te hebben onderzocht kunnen eenvoudige maatregelen worden genomen. Nestkasten ingemetseld in de gevel bijvoorbeeld en passende beplanting zullen een bijdrage leveren om deze soort te behouden zo niet te versterken. Maar ook het plaatsen van hagen in plaats van schuttingen langs de erfgrens kan een maatregel zijn. Aanwezige bomen worden van te voren goed in kaart gebracht en bij de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met behoud ervan. Uiteraard kan niet altijd alles blijven behouden maar er zal wel goed moeten worden nagedacht over groene waardes in zijn geheel. En als er iets weg gaat kijken we welke waardes er voor onze inwoners en de fauna en flora voor terug kunnen komen.

Andere gemeenten doen het al
Castricum is niet de eerste gemeente die beleid heeft opgesteld rondom natuurinclusief bouwen. De meeste grote steden doen het al. Het besef groeit dat leefgebied en hoeveelheid fauna en flora steeds meer afneemt en dat in de bebouwde omgeving hier een belangrijke bijdrage kan worden geleverd. Castricum is wel een van de eerste dorpse gemeenten die rekening houdt met de wensen van de inwoners voor een goede balans tussen bouwen en natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *