BESTUURSVERSLAG 2018
2018 was een verkiezingsjaar. De verkiezingscampagne, met o.a. de flessenpost, werd door veel leden
ondersteund. Dat was geweldig. Het resultaat was er naar. We stegen van 1 naar 2 zetels. Tijdens de formatie
hebben we ingezet op bestuurlijke vernieuwing, met als resultaat een raadsprogramma en een college, die in dienst
stond van de raad en van het raadsprogramma. Ron de Haan werd geridderd en wethouder in het nieuwe college.
Bärbel Böhling en Reinaud van de Fliert werden onze raadsleden en de fractie van de VrijeLijst werd versterkt door
Paulien Zwikker en Tim de Heer.
Het afgelopen jaar hebben de raad en het college kunnen wennen aan de nieuwe bestuursvorm, zonder coalitie en
zonder oppositie. Onze fractie deed veel ervaring op, zoals de afstemming met onze wethouder en groeide in haar
dossierkennis. We verwachten dat het komend jaar meer in het teken zal staan van het communiceren met de
achterban en onze kiezers.
Namens het Bestuur,
Cok van Bergen Henegouw, voorzitter

ALGEMEEN
OPRICHTING EN DOEL
Vereniging De VrijeLijst is opgericht op 7 december 2005 en heeft ten doel:
op een interactieve transparante wijze met respect voor de diversiteit van de verschillende
dorpskernen betrokken te zijn bij de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen
van de gemeente Castricum.
ANBI STATUS
ANBI is de afkorting voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Een ANBI-status leidt tot een fiscaal-vriendelijke behandeling van eventuele giften aan de vereniging.
De vereniging heeft in 2018 de ANBI-status aangevraagd en ontvangen. Daartoe heeft de vereniging
haar statuten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de vaststelling dat – indien de vereniging
wordt opgeheven – een eventueel batig saldo toevalt aan een andere instelling met een ANBI-status.
INHOUD
In dit jaarverslag treft u aan:

 1. Balans per 31 december 2018
 2. Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
  GRONDSLAGEN
  Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s
  De vereniging hanteert het zogenaamde kasstelsel. Dit houdt in dat ontvangsten en uitgaven
  worden verwerkt in de periode dat ze zijn ontvangen of uitgegeven.
  TOELICHTING
  De vereniging is in 2017 een lening aangegaan. In het verslagjaar is de lening omgezet in een gift
  Het jaarverslag is met zorg samengesteld door de penningmeester van de vereniging.
  Indien u op onjuistheden of onduidelijkheden stuit, stellen wij het vanzelfsprekend op prijs
  indien u uw vragen aan het verenigingsbestuur stelt.
  Castricum, 13 maart 2019
  Het bestuur:
  Cok van Bergen Henegouw, voorzitter
  Ard Laan, penningmeester
  Paulien Zwikker, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *