Het einde nadert van Park NoordEnd als losloopgebied

Het ei is gelegd: het einde nadert van Park NoordEnd als losloopgebied voor honden zoals dat meer dan 30 jaar heeft gefunctioneerd. Angsthazenpolitiek van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en de lokale partij CKenG) die de burgemeester tot aan de verkiezingen omzichtig vragen ‘na nieuw overleg met alle betrokkenen inzichtelijk te maken om het gebied naar zoveel mogelijk gebruikers open te stellen’. In gewoon Nederlands: Losloopgebied NoordEnd wordt na de verkiezingen van 19 …maart aan de riem gelegd, na de burger gehoord te hebben. Lees en oordeel zelf:

VVD, CDA, D66 en CKenG dragen het College van B en W vanavond op:
• Het besluit tot opheffing van het losloopgebied te vernietigen;
• Op zeer korte termijn inzichtelijk te maken welke maatregelen (bebording, hekwerken) nodig zijn om het losloopgebied maximaal open te houden volgens de daarvoor geldende regels en richtlijnen;
• Daarbij van alle betrokken belanghebbenden input te vragen, bij voorkeur in een nieuw overleg, en vervolgens een besluit te nemen waarbij het losloopgebied wordt ingericht op een wijze waarbij zoveel mogelijk gebruikers maximaal gebruik kunnen maken van het park.
• Een en ander af te ronden vóór 1 april 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *