Falend beleid statushouders en vluchtelingen in Castricum

De VrijeLijst, april 2024

Politiek over de rug van kwetsbare mensen en met een verstoorde verhouding in de regio tot gevolg! Dat is waar het college ons zes jaar na afschaffing van de voorrangsregeling heen heeft gestuurd. De VrijeLijst verwijt het college onzorgvuldig en weinig vooruitziend bestuur.

Besturen is vooruitzien 

Dat onze gemeente verantwoordelijk is voor woningen van statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) weet het college. We hebben een taakstelling statushouders te huisvesten, net als ieder andere gemeente in Nederland. Dat de afspraak met de gemeente Alkmaar uiterlijk op 1 april 2024 zou eindigen, wist het college ook al langer. Namelijk sinds Alkmaar ons twee jaar geleden te hulp schoot met extra woonruimte aan de Piccassolaan in Alkmaar. Daardoor konden wij twee jaar geleden maar net de taakstelling halen. Dat het college op 1 april vervolgens nog geen fatsoenlijke woningen beschikbaar had, toen de afspraak met Alkmaar afliep, is dan ook weinig professioneel bestuur. Met de rug tegen de muur moest de raad instemmen met tijdelijke noodvoorzieningen zodat de mensen niet op straat komen te staan. En werd tot overmaat zelf nog de gemeente Alkmaar geschoffeerd. 

Meer sociale woningen voor iedereen

Terwijl dit allang geregeld had moeten zijn. Zes jaar geleden ging een kersverse wethouder immers de voorrangsregeling van statushouders op de sociale woningmarkt afschaffen. De VrijeLijst heeft toen ingestemd. Bij gelijke kansen en de wettelijke verplichting zou dat betekenen dat er extra veel sociale woningen worden gebouwd. Want, anders kun je de voorrangsregeling niet afschaffen. Maar het college heeft de situatie steeds nijpender laten worden. Inmiddels wordt er door het college alleen nog maar over tijdelijke woningen voor statushouders en starters gepraat en is het percentage van 

16 % sociale woningen in de gemeente veel te laag. Het college heeft zelf geweigerd de landelijke Woondeal te ondertekenen. De woondeal ondersteunt plannen en ontwikkelingen voor meer sociale woningen. Wil het college geen woningen voor mensen met een kleine beurs?

Verstoorde verhoudingen met de regio en het Rijk

Voor de aan ons toegewezen statushouders zijn er geen alternatieven. Zij zijn aangewezen op de woningen die de gemeente ter beschikking stelt. En hierin heeft het college gefaald, want schimmelende containers of wonen in een showroom is geen zorgvuldig, vooruitziend omgang met kwetsbare mensen. Binnenkort komt er weer een nieuwe taakstelling bij en moeten we in lijn met de spreidingswet 240 vluchtelingen huisvesten. Alkmaar is al geschoffeerd – ondanks de hulp die zij Castricum boden. En het college heeft ook alvast het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) aangevallen omdat zij kamers in een hotel in de gemeente gingen huren. Met deze houding komt  onze gemeente geïsoleerd te staan – terwijl de opgaven in deze tijd toch echt afhankelijk zijn van goede regionale en landelijke samenwerking.

De deuren gaan wagenwijd open voor populisme!

Straks, als het in het honderd loopt met de huisvesting, gaat de coalitie met boze blik richting Den Haag kijken. Ik hoor de collegepartijen al roepen dat dit toch echt niet de bedoeling kan zijn. Hier hadden al zes jaar lang de nodige stappen moeten zijn gezet. Het falende woonbeleid is de oorzaak van de problemen, niet de vluchtelingen of de statushouders! Is het strategie of is het bestuurlijk onvermogen? Wie zal het zeggen?

De VrijeLijst heeft het college vragen gesteld en een raadsdebat hierover aangevraagd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *