Begroten: “Een les in nederigheid”. Noemde ons raadslid Ron de Haan vandaag  (7 november 2013) de Begroting 2014 van de Gemeente Castricum. Hij nam de collegepartijen VVD, CDA, D66 en CK&G op de hak, die hun eigen wethouders een Motie van Waardering (?) bezorgden, als dank voor de bewezen diensten en een halfjaar (…) voordat hun werk erop zit. Ron: “Dank u wel, u bent volgens uw partijgenoten er dus helemaal klaar mee”. Ron nam vier bossen gladiolen voor de wethouders mee die hij in de raadszaal met een ceremonieel gebaar overhandigde. Wethouder Klijnstra reageerde als enige: hij gaf de bloemen meteen door aan dagbladredacteur Guusje Tromp die haar werkzaamheden in een andere gemeente gaat voortzetten.
De wethouders bleven dus zitten, en dit was de bijdrage die Ron namens De VrijeLijst uitsprak: 

(..) “Nu we dan toch samen de winter moeten zien door te komen, stel ik voor dat wij met elkaar de Motie van 

Waardering als volgt gaan uitleggen aan onze inwoners.

Dat gaan we doen door:

1 We gaan de envelop met 436 handtekeningen bij wethouder Meijer terughalen, en 

werk maken van de aanleg van een skatepark, van een goedkopere parkeeroplossing voor onze inwoners 

aan het strand, van een zwembad, van burgerparticipatie, van een oplossing bij het spoor,  en van een veilig  

losloopgebied in NoordEnd en een bruggetje dat ook voor voetgangers is als je in een rolstoel zit;

2 We gaan de opdracht aan wethouder Klijnstra terugnemen en een Cultuurplatform installeren, in plaats van de 

opdracht op de schouders van een vrijwilliger af te schuiven, en we gaan ons cultuurbeleid binnen de 

Heerlijkhyd innoveren en vermaatschappelijken. We gaan ook samen heel boos worden op het kabinet dat ervoor 

zorgt dat met nu weer dat gedoe over zorgtaken die wel of niet naar gemeenten gaan, we straks alleen nog maar 

minder waar voor ons geld kunnen leveren. De gemeentebegrotingen, het is inderdaad een van de meest scherpe 

observaties van meneer Klijnstra, zijn onbetrouwbare dagkoersen geworden;

3 We gaan wethouder Portegies laten zien hoe we het Strandvondstenmuseum met een beetje goeie wil wél voor 

onze gemeente kunnen behouden, we gaan woonvormen creëren die de diversiteit in onze dorpen bevorderen

en we laten de ontwikkeling van winkelcentrum Geesterduin niet ten koste gaan van het dorpscentrum;

4 Aan meneer Mosk, van wie we lezen dat hij best nog 4 jaar wethouder had willen blijven, laten we zien dat 

we best zonder een ingewikkelde miljoenen euro’s verslindende banenbank kunnen die Alkmaar en 

Heerhugowaard natuurlijk graag willen en waaraan Castricum straks alleen maar mag meebetalen, terwijl onze cliënten

beter af zijn als we ze zelf, of samen met  Amsterdam en Beverwijk bemiddelen” (..).
We gaan de handen uit de mouwen steken. Samen komen we er sterker uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *