Een akkoord zonder naam in wankel evenwicht

Raadsvergadering 19 mei 2022, bijdrage debat coalitieakkoord

Een verdedigbaar akkoord wordt het in de ambtelijke reactie genoemd. En dat klopt ook. Veel gemeenten in Nederland gaan dit jaar akkoorden opstellen met hoge ambities waar in de bestuurlijke werkelijkheid geen geld voor zal blijken te zijn.

Uitvoerbare overdrachtsdossiers

Het is dan ook niet alleen in onze gemeente een wankel evenwicht gezien de keuzes die nog moeten worden gemaakt. Gelukkig liggen er bij ons al een heleboel onderwerpen op de plank die de afgelopen vier jaar zijn strak getrokken. Uitvoerbare overdrachtsdossiers die zo kunnen worden uitgerold. Denk aan cultuurnota, erfgoednota, leefbaar maken van de dorpscentra, isoleren van woningen, het bouwen van een functionele zwemvoorziening en nog veel meer. Beleidsstukken waar de afgelopen periode hard aan is gewerkt en de komende vier jaar de vruchten van kunnen worden geplukt. Veel ervan lees ik gelukkig ook terug in het hier voorliggende coalitieakkoord. Maar een aantal dingen laten ons ook versteld staan:

  1. Een aanvullend onderzoek voor het zwembad is volstrekt overbodig! Dat leidt tot extra kosten voor onderzoek, stijgende bouwkosten en een schadeclaim door de gekozen architect. Dat hier geen beslissing wordt genomen is ronduit onverstandig!
  2. En het zal u niet verbazen dat wij het niet eens betrekken van De Groene Variant ronduit onverstandig vinden. Dat is immers dé oplossing voor én een aantrekkelijk, samenhangend dorp, nieuwe woningbouwlocaties én de oplossing voor nog frequenter rijdende treinen. Wie wil er nu eindeloos lange rijen wachtende auto’s en hoge geluidsschermen midden in het dorp?
  3. Werkorganisatie BUCH kampt met grote problemen wat betreft de kosten en te weinig personeel. Het wordt een steeds minder aantrekkelijke werkgever en dan is het naar mening van De VrijeLijst absoluut niet verantwoordt  een bestuurlijke fusie niet te willen onderzoeken;

Wankel evenwicht

In de voorgaande vergaderingen is door collega raadsleden een interessant beeld geschetst: de motorblok met Lokaal Vitaal, VVD en CDA op drie wielen met een een-wieler aanhangwagen voor Groen Links erachter. Iedereen kan zich met deze vergelijking het beeld van een ‘wankel evenwicht’ voor ogen halen. Dat schemert door in het hier voorliggende coalitieakkoord. Veel en vooral lastige onderwerpen moeten nog aan bod komen. Waar geven we uiteindelijk het geld van onze inwoners aan uit?  En – nog belangrijker – wat doen we niet meer als de gemeentekassa leeg is? Welke voorzieningen worden geschrapt als de ambities van Lokaal Vitaal en GroenLinks botsen met de zuinigheid van VVD en CDA? Alles zal niet mogelijk zijn.

De “stip op de horizon”

Als de wagen wiebelt moet je gas geven om de kar weer vlot te kunnen trekken. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe wilt. De stip op de horizon – even verder kijken dan de dagelijkse uitdagingen. De stip op de horizon missen we echter volledig.  Neem als voorbeeld punt 6 – Onderwijshuisvesting: “De gemeente is verantwoordelijk voor goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen, die in onze gemeente naar school gaan”. Hiermee hebben we het niet over de stip op de horizon maar over invulling van een rijksopdracht. De kar hiermee rijdend te houden en één kant op te sturen wordt een uitdaging. Onderschat nooit de waarde en de kracht van de stip op de horizon! En als je als college slim bent bepaal je deze stip niet alleen met je coalitiepartners maar doe je het raadsbreed. Dualisme zoals het is bedoeld.

Dualisme

Blij waren we dan ook om te lezen dat dualisme nadrukkelijk de aandacht krijgt in de komende periode. Uiteindelijk zouden het de ‘zijwielen’ uit de oppositie kunnen zijn die helpen de kar overeind te houden. Zeker als de vaart er even minder goed in zit. Het advies van De VrijeLijst is dan ook: Maak er gebruik van. Betrek ons en we zullen constructief meewerken aan toekomstgerichte oplossingen voor onze gemeente!

Groeifonds Castricum met Eneco gelden?

Een voorbeeld: betrek ons vooral bij de randvoorwaarden van de besteding van de Eneco gelden. Een aparte alinea in het coalitieakkoord gaat hierover waarin een aantal mogelijkheden voor de besteding ervan is genoemd. Maar laat ons verder kijken dan alleen dat! De gemeente Rijswijk heeft voor hun Eneco gelden een mooi voorbeeld gegeven: “Investeringskader Groeifonds Rijswijk”. De VrijeLijst roept het nieuwe college ophet beoogde dualisme in de praktijk te brengen en gezamenlijke kaders te benoemen voor de besteding van geld dat van álle inwoners van onze gemeente is. Doe dat samen met de voltallige raad! De VrijeLijst zal hiervoor op korte termijn met een initiatiefvoorstel komen.

Maatschappelijke veranderingen

De afgelopen jaren hebben ons met Corona en de oorlog in Oekraïne laten zien dat het gewone leven zomaar op z’n kop kan komen te staan. Het heeft ons leven veranderd, het heeft óns veranderd en het zal ook onze maatschappij gaan veranderen. Hoe? Wij als bestuurder van een gemeente moeten ons deze vraag stellen. Als hoge energiekosten, ontbrekende arbeidskrachten en grote hoeveelheden vluchtelingen de ambities van het nieuwe college onderuit halen wordt het natuurlijk lastig verkiezingsbeloftes waar te maken. Daarom – ook hier de oproep –  betrek alle fracties actief bij grote beslissingen en de koers die hiervoor nodig is!

Dan komt de kar ook niet vast te zitten in de modder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *