De VrijeLijst wil extra beslispunt bij motie losloopgebied

MEER VOORLICHTING OVER HONDENBELEID VERMINDERT OVERLAST EN INCIDENTEN
CASTRICUM (27 januari) _ Het gemeentebestuur moet veel nadrukkelijker voorlichting geven aan inwoners over het hondenbeleid in de Gemeente Castricum. De VrijeLijst stelt de gemeenteraad volgende week voor hierover een extra beslispunt toe te voegen aan de motie over het losloopgebied NoordEnd.
‘Als burgers de mogelijkheden kennen om op te treden tegen bijtgrage en agressieve honden, verminderen de ergernissen en kunnen incidenten worden voorkomen’, meent gemeenteraadslid Ron de Haan van De VrijeLijst. ‘Zowel de voor- als tegenstanders van het losloopgebied moeten zich bediend voelen. We moeten voorkomen dat feiten en gevoelens in discussies over veiligheid met elkaar worden verward’.
Volgens De Haan wordt in de ophef rond het hondenlosloopgebied Noord End helemaal over het hoofd gezien dat de gemeente een genuanceerd hondenbeleid heeft. ‘De gemeente Castricum beschikt over een hondengeleider van de politie, die optreedt bij incidenten zoals afgelopen week. Het hondenbeleid staat uitvoerig beschreven in de Nota Dierenwelzijn die voor iedereen te raadplegen is. En in de Gemeentewet en de APV staan aanlijngeboden en muilkorfbepalingen die de politie bij incidenten oplegt aan huisdiereigenaren’.
De VrijeLijst wil B en W opdragen om na te gaan, op welke wijze gemeente en belanghebbenden de veiligheid van mens en dier in en aan de randen van het gebied kunnen bevorderen, anders dan door het opleggen van een aanlijnbepaling voor honden, of door delen van park NoordEnd af te schermen.
Raadslid Ron de Haan: ‘Ik sta onverminderd achter mijn standpunt dat NoordEnd losloopgebied moet blijven. Maar er moet ook rust komen in de wijk en dat kan door in gesprek te gaan met de mensen die bescherming vragen’. De Haan bezoekt deze week basisschool Visser ’t Hooft om zich over de situatie te informeren. ‘En ik hoop deze week ook nog in gesprek te gaan met het bewonerscomité dat het losloopgebied wil inperken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *