De VrijeLijst broedt op alternatief voor Starterslening

De VrijeLijst broedt op een alternatief voor de Starterslening, nu de Rijksbijdrage aan gemeenten hiervoor op 1 januari wordt stopgezet. De VrijeLijst hoopt voldoende politieke steun te vinden om geld dat Castricum spaart in het Fonds Sociale Woningbouw – in 2015 ruim € 200.000 – voor instromers op de sociale woningmarkt in te zetten.

VrijeLijst raadslid Ron de Haan denkt aan een gemeentelijk project voor starters, aan de onderkant van de huizenmarkt, duurzaam en bevorderend voor doorstroming en de lokale economie. ‘Sociale woningbouw was in 2006 speerpunt bij de oprichting van onze partij. We lieten een woonstudio plaatsen achter het station van Castricum om te laten zien hoe makkelijk het is om bouwgrond te benutten waarmee vaak jaren niks gebeurt’.

Het Economisch Instituut voor de Bouw deed in opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) onderzoek naar de effecten van Startersleningen in 2013. Van 7500 verstrekte Startersleningen kwamen er 40 terecht in Castricum, meest bij de vorig jaar opgeleverde woontoren ‘de Rotonde’. Begin 2015 wordt de vertaling naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de Castricumse situatie verwacht. SVn voorspelt dat bij het wegvallen van de Rijksbijdrage het merendeel van de gemeenten 70% de Starterslening zal stopzetten.

In de gemeenteraad had De VrijeLijst vorige week over het voortzetten van de Starterslening in 2015 de beslissende stem. VVD, SP, GDB, CDA (samen 11 raadsleden) kondigden aan te zullen tegenstemmen. CK&G, GroenLinks, PvdA en D66 (samen eveneens 11 raadsleden) toonden zich voorstander van de Starterslening. Opsteller Cathalijne Groot, voor haar fractie CK&G initiatiefnemer, besloot de motie na overleg met De Haan aan te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *