De scholen zijn (nog niet) begonnen

Wat waren we ver in de bestuursperiode 2018 – 2022. Er was geld (5 miljoen in de gemeentebegroting), er waren locaties, en er was enthousiasme bij de twee onderwijsgevende partijen ISOB (openbaar) en Tabijn (bijzonder onderwijs) voor een nieuw kindcentrum in Castricum Oost op de locatie Montessorischool (Koekoeksbloem) én in West (aan de Sifriedstraat in Bakkum). Voor De VrijeSchool (tijdelijke behuizing aan de Dorpsstraat) lonkte verhuizing naar de Prof. Winklerlaan in Bakkum, waardoor de huidige locatie aan de Dorpsstraat kon worden omgekat naar woningbouw.

Machtsgreep

Totdat begin 2021 politiek plotseling een streep door de plannen werd gezet. Eerst ging de onderwijsvernieuwing in de ijskast en de onderwijsbegroting naar ’nul’ euro (achter de rug van onze vakwethouder onderwijs). Waarna ook de beoogde samenwerking tussen ISOB en Tabijn voor een IKC in Oost op de locatie van de Montessorischool politiek geen genade vond. Het schooljaar 2020-2021 eindigde helemaal in mineur toen op de drempel naar 2022 opnieuw een stevige tegenwind opstak, nu tegen een nieuwe Cuneraschool aan de Vondelstraat. Vier jaar onderwijsbeleid in de prullenbak.

We zijn verkiezingen voor de gemeenteraad en een paar maanden verder: de politieke tegenstanders van de school aan de Vondelstraat in Bakkum vinden elkaar in een nieuwe coalitie en lezen in de krant het besluit van het gemeentebestuur om de nieuwe Cunera te bouwen aan.… de Vondelstraat! Door het gymlokaal te verplaatsen naar sportpark Wouterland moet er voldoende ruimte ontstaan voor een school en dagopvang van 300 kinderen (0-12 jaar), en een paar peutergroepen. Om het leerlingaantal wat te dempen wordt De VrijeSchool een verhuizing beloofd van het dorpshart naar de Prof. Winklerlaan, waar zich nu nog een dependance voor de onderbouw van de Cunera bevindt. Een lokkertje voor de Amsterdamse populatie op ‘Koningsduin’ Duin en Bosch, waar een deel van de ouders de voorkeur zullen geven aan De VrijeSchool boven de katholieke dorpsschool.

Eind goed al goed

Nu nog de miljoenen vinden die in 2021 uit de gemeentebegroting zijn gesloopt. Geld dat er niet is, en tot 2026 niet eenvoudig gevonden zal worden. Op NoordEnd moet nog een nieuw zwembad komen, met sporthal, kunstgrasvelden en woningbouw op een warmtenet. En het Supreme College, van Bonhoeffer/Jac P Thijsse moet in 2024 worden geholpen aan een nieuw gebouw voor 250 leerlingen. De internationale school met ministeriële erkenning vond twee jaar geleden onderdak in de Maranathakerk, en geeft daar internationaal onderwijs aan een snel groeiende groep kinderen. De kerk moet onder politieke druk wijken voor woningbouw, en zo heeft het instituut zich bij de gemeente gemeld om de school te verplaatsen naar het hart van Sportpark de Duinrand met Vitesse, in combinatie met een nieuwe tribune voor de voetbalclub, kantine en kleedruimten én kinderdagopvang. En liefst ook een kunstgrasveld.

Eeuwig zonde dat de locatie hoek Sifriedstraat/Bakkummerstraat in Bakkum, waar al eens een school heeft gestaan en die voor Cunera na een locatieverkenning in 2020 weer in beeld was gekomen, bij de eerste de beste tegenwind van een bewonersgroep meteen van tafel werd gehaald. Waarna de Raad de nek niet meer durfde uit te steken. Een volgend comité heeft zich intussen al gemeld: tegen de bouw van een kindcentrum aan de Vondelstraat.

En Oost?

In Castricum Oost wil het ook niet erg vlotten: daar duurt de discussie over een nieuw gebouw voor het openbaar onderwijs al langer dan 10 jaar. 

In beeld zijn daar de locaties van ‘Tabijnschool’ mr. Visser ’t Hooft en ‘ISOBschool’ De Kustlijn (voorheen Klimop). Het vrijgespeelde gebouw van Montessorischool (Koekoeksbloem) is favoriet bij bewoners en onderwijspartijen. Het actuele beeld hier? De gemeenteraad (De VrijeLijst stemde tegen) heeft de Koekoeksbloem aangewezen voor woningbouw. De schoolbesturen mogen nu in februari 2023 (..) aan de gemeenteraad komen uitleggen of zij zin hebben in nieuwbouw op de plaats van mr. Visser ’t Hooft.

Of het zover komt? De ISOBbestuurder vernam recent van zijn collega bestuurder van Tabijn (dezelfde die in Bakkum voor een nieuwe Cunera strijdt) dat deze het prima vindt om op de locatie van De Kustlijn een nieuwe gezamenlijke school te bouwen. De ontwikkel- en afbouwtijd neemt zo’n twee jaar. De locatiekeuze voor De Kustlijn gaat niet alleen in tegen de opdracht van de gemeenteraad die de school liever op de plaats van Visser ’t Hooft ziet verschijnen, ze dwingt ook de populatie van de openbare school (200 leerlingen) twee jaar in noodlokalen. En de leegstaande locatie Montessorischool dan, zult u zeggen? Die wordt intussen antikraak bewoond. Omwonenden van de Koekoeksbloem hebben zich al gemeld. Liever geen woningbouw op deze plek.

Voor de liefhebber. Beluister de uitzending op castricum.raadsinformatie.nl van 9 december 2021 maar eens terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *