Algemene beschouwingen begroting 2020

Algemene beschouwingen begroting 2020

Geachte raadsleden, college en luisteraars op de tribune en de radio,
Kijkend naar de begroting voor 2020 gaat het goed met onze gemeente. Castricum met haar 36.000 inwoners heeft – vergeleken met andere gemeentes – een ruim aanbod aan voorzieningen voor jong en oud. We staan er financieel gezond voor en we kunnen veel van onze ambities van zorg, sport, cultuur en welzijn voor de inwoners waar maken.
Sport is belangrijk voor het welzijn van de inwoners en voor de gezonde ontwikkeling van onze kinderen! Een belangrijke pilaar van de Castricumse samenleving. Daar maken wij van De VrijeLijst ons sterk voor!.Kijkend naar de plannen voor het zwembad moeten we het onderwerp dan ook in dit licht bekijken: een evenredige verdeling tussen alle voorzieningen!
Binnenkort gaan wij als raad beslissen welk zwembad we gaan bouwen en welke financiële verplichtingen we de komende 30 jaar aangaan. Wat betreft De VrijeLijst moet deze beslissing in afweging worden gemaakt met de overige voorzieningen. De inkomsten vanuit het Rijk vallen tegen. Als dit een aantal jaren blijft tegenvallen ontstaat een begrotingstekort en zullen we structureel moeten gaan schrappen.
Daarom de oproep vanuit De VrijeLijst: Laat ons met de zwembadvoorziening een goed afgewogen keuze maken die alle facetten meeweegt. Niet scoren tot de volgende gemeenteraadsverkiezing – maar verstandige beslissingen nemen waar ook toekomstige generaties blij mee zullen zijn. Zodat we niet over een aantal jaren voor de keuze komen te staan of we gaan bezuinigen op de bibliotheek of de sportverenigingen.

We werken hard aan de plannen voor nieuwe woningen. En dat is goed zo! De hele Randstad groeit en ook wij moeten en willen ons steentje bijdragen in het huisvesten van starters, families, alleenstaanden en senioren.
Met name over de ‘landschappelijke ‘pareltjes’ die onze mooie gemeente rijk is zal de raad binnenkort kaderstellende beslissingen moeten gaan nemen. De Zanderij maar ook de ontwikkelingen in de Yachthaven in Akersloot aan het Alkmaardermeer zijn prachtige, unieke woonlocaties aan de randen van typisch Noord-Hollandse landschappen. Wie zou er niet willen wonen?
We moeten deze locaties echter ook niet weggeven aan de snelste bieder. Zorgvuldigheid en goede inpassing zijn belangrijk willen we dat het niet alleen mooi wonen wordt voor toekomstige bewoners. Deze pareltjes moeten en kunnen ook voor de huidige bewoners een positief effect betekenen. Inbreiding vraagt echter een heel ander aanpak dan bouwen in het weiland..
Benut de unieke landschappelijke kwaliteiten van deze gebieden en maak er een overkoepelend plan van voor de buitenruimte dat aansluit aan de omgeving. Geef de ontwikkelaren een stevige opdracht die niet stopt bij de exploitatiegrens!
De integrale aanpak moet vanuit de gemeente worden aangestuurd want een tunnel onder het spoor kan niet los staan van de Puikman. Woningbouw aan het Alkmaardermeer moet ook ruimte kunnen bieden voor een mooi wandelpad langs het oever. Laat ons de ontwikkelingen toekomstig niet meer los van elkaar zien en maak er ook iets moois van voor de huidige bewoner.

Castricum, Bakkum, De Woude, Limmen en Akersloot staan niet los van haar omgeving. We maken onderdeel uit van de Regio , de Provincie, het Rijk. Onze woningbouwmarkt is sterk beïnvloed door de drukte in en rond Amsterdam. En ook ons landschap staat onder druk gezien de ruimtebehoefte die de Regionale Energiestrategie met zich mee brengt, de nodige infrastructuur die de verdichting met zich mee brengt en de woningbouwlocaties die nodig zijn om iedereen een thuis te bieden.
In dit kader heeft de gemeenteraad ingestemd met de Focus agenda en hebben we ervoor gekozen een deel van onze beleidsdoelen over te dragen op een groter verband om meer invloed uit te kunnen oefenen.
De VrijeLijst had de democratische processen liever in het dorp gehouden en de samenwerking willen opzoeken met de regio zonder van tevoren de beleidsdoelen al te hebben bepaald. De meerderheid in de raad heeft echter voor de Focus agenda gestemd. Laat ons dan ons college ook de nodige financiële steun meegeven. Als we al meedoen dan liever volwaardig mee aan tafel dan alleen maar op de tribune.

Niet alleen op de tribune maar juist mee aan tafel – dat wil De VrijeLijst ook bereiken voor de inwoners van onze gemeente als het gaat om de Regionale Energiestrategie en de Warmtetransitie. Dit zijn grote economische maar vooral maatschappelijke opgaven. Er zullen belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Het landschapsbeeld zal gaan veranderen.
Maar hoe dit verandert en wie ervan profiteert – deze vragen moeten we samen met de inwoners gaan beantwoorden. Laat ons dat samen doen! En laat de inwoners ook het positieve verhaal achter de transitie ervaren.
De VrijeLijst zal zich er voor sterk maken dat iedereen profiteert van een energie neutrale leefomgeving!

De fractie van De VrijeLijst, 31 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *