Voor de laatste keer algemene beschouwingen in deze, onze, raadsperiode. Een mooi moment om te reflecteren op ons groot experiment, het Raadsprogramma.

Experiment Raadsprogramma
Heeft het gefunctioneerd? Zijn wij, de raad, er beter door gaan functioneren? En, de meest belangrijke vraag: is onze gemeente erop vooruitgegaan? Hebben de inwoners van Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude er baat bij gehad?

Wat betreft de VrijeLijst wel. We hebben – samen – op diverse onderdelen grote stappen gezet: een aantal mooie woningbouwprojecten zijn op weg geholpen, natuurontwikkeling op de Zanderij en diversiteit in ons gemeentelijk groen. Binnenkort gaan we natuurinclusief bouwen. Het fietsnetwerk wordt verbeterd, de sociale en maatschappelijke voorzieningen zijn op peil met een cultuurnota, en er is een gevarieerd programma voor recreanten en toeristen en bescherming van het ons zo dierbare landschap.

Maar er is ook nog veel te doen, zoals Onderwijshuisvesting, de duurzaamheidsdoestellingen en kwaliteitsbewaking in het sociaal domein.

Het debat – een democratisch instrument
De VrijeLijst gelooft in het belang van opinievorming en stevig publiek debat. Dat is immers de basis voor democratische besluitvorming. Het raadsbreed programma was de afgelopen drie jaar hét ideale middel voor een open, transparant debat. Want, het belang van álle inwoners is er mee gediend.

Het eigenbelang ondergeschikt maken aan het gemeenschappelijke belang. Drie jaar lang is het ons gelukt. Tot dat er toch weer afspraken moesten worden gemaakt in achterkamertjes. Maar diende Spoor 2 de publieke zaak? Een begroting die nu toch alweer op orde is gezien de financiële bijdrage door het Rijk?

Persoonlijk belang?
“Je belijdt de publieke zaak, je dient je persoonlijke belang.” Volgens Bas Heijne afgelopen weekend in de NRC onze hedendaagse vorm van hypocrisie. Was het dit moment om – in het belang van sommige fracties – en de voor hen minder populaire onderwerpen uit de begroting te halen? Want zonder geld hebben ambities in het raadsprogramma immers geen poot om op te staan. Was dit wellicht hét moment om afspraken te maken voor meerderheden die meer in het ‘eigen straatje’ passen? Was dit het eigenbelang dienen, onderwerpen die de éigen kiezers meer kunnen waarderen?

Of was het toch in het belang van de publieke zaak om onder toezicht van de Provincie onderuit te komen? De VrijeLijst hoopt van wel. Want, dan kunnen we nu verder gaan. Aan de slag! Het Rijk heeft bijgestuurd en ruim middelen ter beschikking gesteld. Laat ons dan nu ook de maatregelen van Spoor 2 terugdraaien en verder gaan met werken aan de ambities uit het Raadsprogramma.

Vertrouwen als basis
Als we iets hebben geleerd in de tijd van Corona dan is het dat wij mensen niet zonder elkaar kunnen – dat werd door het CDA ook weleens ‘nabuurschap’ genoemd en andere partijen hebben ongetwijfeld ook termen voor in hun partijprogramma’s staan. Waar het om draait is dat we als gemeenschap sterker zijn dan als individu. De som is meer dan de delen. En niet alleen dat we sterker zijn, we missen ook iets als er het gevoel van gemeenschap niet meer is. De drang naar individualisering en neo liberalisering eind vorig eeuw heeft het begin van deze eeuw tot meest eenzame aller tijden gemaakt. Een groot deel van de westerse bevolking voelt zich niet meer verbonden met de maatschappij. Dat terwijl we elkaar toch zo hard nodig hebben.

Geldt dat ook voor ons als raad? De basis van samenwerking is wederkerigheid en vertrouwen. Nabuurschap ook onder raadsleden. Wij als gemeenteraad kunnen hierin het voorbeeld geven. Naar buiten toe, naar de werkorganisatie toe en onderling! Als het ons lukt het eigen belang ondergeschikt te maken kunnen we samen zoveel meer bereiken voor de inwoners!

Terug naar het raadsprogramma?
Duurzaamheid en onderwijs. Twee immens belangrijke onderwerpen voor de toekomst van onze dorpen. Voor onze inwoners. Voor onze kinderen.

De VrijeLijst heeft moties ingediend om de maatregelen Spoor 2 betreft onderwijs en duurzaamheid terug te draaien. Het geld is er en we willen onze ambities weer oppakken. In het belang van onze inwoners.

Een IKC geeft de kinderen in Castricum een op de toekomst georiënteerde opleiding en huisvestiging. Gelijktijdig is het preventieve jeugdzorg. Pijlers voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen en het beheersbaar houden van de kosten.

Hoe sneller we inzetten en onze woningen duurzaam maken hoe sneller onze inwoners ervan gaan profiteren. We hebben sterke partners hiervoor in het dorp zoals CALorie. Laat ons dat benutten en ondersteunen. Ook hiermee voorkomen we op de lange termijn extra kosten en inspanningen voor onze inwoners.

Laat ons gaan voor de publieke zaak!
We roepen daarom alle fracties op om weer terug te gaan naar het beginpunt! Laat ons ook het laatste jaar van deze raadsperiode samen werken aan de toekomst van Castricum. De publieke zaak dienen levert dan niet altijd meteen meer kiezers op. Maar het dient wél het belang van de publieke zaak en we bereiken uiteindelijk zoveel meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *