Advies losloopgebied niet-ontvankelijk verklaren

Het advies dat Dimitri Arpad uit Velsen aan de gemeente heeft uitgebracht om in een groot deel van Park NoordEnd een aanlijngebod in te stellen, moet niet-ontvankelijk worden verklaard. De VrijeLijst wil dat het college het advies van tafel neemt en met de motie aan het werk gaat, die in februari de voltallige steun kreeg van de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Ron de Haan: ‘Het adviesbureau van de heer Arpad, die bovendien voorzitter is van D66 in Velsen, is niet de motie gevolgd die door de gemeenteraad is aangenomen, maar een motie van CK&G, D66, VVD en CDA die helemaal niet in stemming is gebracht. Ik zeg, een valse start geeft een valse uitkomst’.
De voormalige coalitie wilde B en W opdragen een oplossing voor NoordEnd aan te dragen die recht doet aan de belangen die in Park NoordEnd in het geding zijn. Maar de motie van De VrijeLijst die in aangepaste vorm op 20 febuari de steun kreeg van de hele raad, vraagt om een oplossing die recht doet aan de gebruikers.
De Haan: ‘Er zijn geen belangen in het geding. Er zijn slechts emoties over een park dat de gemeente al 30 jaar niet beheerd volgens eisen en regels die ze zelf aan losloopgebieden stelt. Ik blijf erbij dat de raad wil dat het losloopgebied een losloopgebied voor honden blijft, waarin de gemeente en niemand anders maatregelen moet nemen om het ook voor andere gebruikers veilig en leuk te maken’.
De VrijeLijst vindt het overtrokken dat het gemeentebestuur besloten heeft voor deze klus een extern bureau in te huren. De Haan: ‘Opnieuw doen dus, en wat mij betreft in eigen beheer’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *