Lees wat onze fractievoorzitter Bärbel Böhling aan de raad meegaf bij de behandeling van de gemeentebegroting.

“In plaats van meer zekerheid biedt de wereld om ons heen ons steeds meer onzekerheden: 

Denk aan de oorlog met als gevolg een torenhoge energierekening en inflatie;

Denk aan een pandemie die niet alleen de fysieke maar ook de mentale gezondheid heeft aangetast;

Denk aan een falend overheidsbeleid: stikstof crisis, kinderopvangtoeslag affaire en het land is nog geen stap verder als het gaat om verduurzamingen”.

Transitie

“Ondertussen zijn er honderden miljoenen mensen wereldwijd die actief aan een nieuwe wereld werken. Bedrijven, steden, wijken, samenwerkingsverbanden, individuen die CO2-reducerende beslissingen gaan nemen. Ook als het gaat over onder andere onderwijs, zorg, democratie en landbouw lopen er duizenden experimenten met meer duurzame en menselijke varianten op het bekende recept van winstmaximalisatie en top-downbeleid”.

“Wat betreft De VrijeLijst moeten deze initiatieven actief worden ondersteund. De rol van de gemeente, van het gemeentebestuur is hierin essentieel. Doet het college dat? Zien we het terug in de cijfers?”

 ‘Het college zal sneller dan al gepland maatregelen tot verduurzaming nemen’ Zo staat het in de begroting. Als je dan echter kijkt naar de financiële vertaling, staan er maar € 65.000 gereserveerd. Is dat hoe we onze inwoners ondersteunen in het onafhankelijk maken van dure, niet duurzame energie? Twee euro per persoon om toekomstig niet meer afhankelijk te zijn van de grillen van fossiele energie? Er is bar weinig ‘groene’ ondersteuning in dit college.”

“Een adviesraad sociaal domein die zich niet gehoord en begrepen voelt en vanuit frustratie per 1 januari 2023 opstapt. Is dat hoe we luisteren naar de geluiden uit de samenleving?”

“Wat betreft De VrijeLijst is dit niet hoe je de samenleving ondersteunt naar brede welvaart. Hiermee geven we geen houvast voor inwoners in onzekere tijden. Hiermee bouwen we niet aan een gezonde leefomgeving die ons onafhankelijk maakt en die zorgt voor welvaart en welzijn voor ons allemaal”.

Brede Welvaart

“Brede welvaart gaat over alles wat van invloed is op het welzijn van mensen, dus niet alleen materiële welvaart maar ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en een gevoel van veiligheid”. 

“Welke ontwikkelingen brengen de gemeenschap verder? Brede welvaart is voor De VrijeLijst de leidraad voor huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente – voor de gemeenschap”.

In dat verband heeft De VrijeLijst dan ook een aantal moties toegevoegd aan de begroting: 

  • Onderzoek de Groene Variant

Het spoor verleggen naar de rand langs de N203 biedt tal van kansen in het kader van Brede welvaart. De natuur in de binnenduinrand en het landschap worden versterkt, de onveilige spoorse kruisingen dwars door het dorp verdwijnen, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden significant verbeterd, er ontstaat ruimte voor 2000 woningen én we maken het station voor álle inwoners beter bereikbaar. Het station van de gemeente – de poort naar ons strand en een toekomstig een landmark voor het Oer-IJ landschap. 

  • Brede schouders verdelen de lasten

De gemeente is de eerste overheid, dichtbij de inwoner. Voor adequate dienstverlening hoeft niet het gemeentehuis om de hoek te staan. Sterker nog, een eindje verderop in Hollands Kroon – op drie na de grootste gemeente van het land in oppervlak – gaan ambtenaren naar de inwoners die vragen hebben, in plaats van andersom. Om voorzieningen te kunnen blijven dragen, invloed uit te kunnen oefenen en bestuurskracht op te bouwen is een bestuurlijke fusie van Castricum met omliggende gemeenten noodzakelijk. Dat voorkomt verspilling van geld, het verbetert services aan de inwoners en maakt het bestuurlijk werken doelgericht. De wrijving en onverklaarbaarheid van geldverspilling en ingewikkelde werkafspraken wordt voorkomen. Ook dat is brede welvaart – wij maken van de regionale overheid een beduidend daadkrachtiger en sterke partner.

  • Sturing van de woningbouwopgave

Goed georganiseerd biedt woningbouw kansen voor onze leefomgeving. Woningbouw als hefboom voor leefbaarheid! Woningbouw niet alleen als voordeel voor ‘nieuwe’ inwoners maar ook met voordeel voor de totale gemeenschap. Dat is wat De VrijeLijst betreft Brede Welvaart- fysiek en sociaal.

  • Stel spelregels op voor flexwoningen

Een thuis is meer dan een dak boven het hoofd. Flexwoningen kunnen alleen slechts een tijdelijke aanvulling zijn op een overspannen woningmarkt. Om duidelijkheid te creëren en perspectief te bieden aan mensen die tijdelijk gebruik moeten maken van flexwoningen, moeten er spelregels worden opgesteld. We kunnen en mogen kwetsbare medebewoners niet aan de markt overlaten.

  • Verhoog de toeristenbelasting

De toeristenbelasting is in Castricum veel lager dan het gemiddelde in Noord- en Zuid-Holland en ook lager dan het landelijk gemiddelde. Dat is niet goed voor een zo mooie en geliefde toeristische gemeente met een zoet- en een zoutwaterkust. Om toeristen en onze inwoners te laten genieten van het moois dat onze gemeente te bieden heeft, goede voorzieningen te kunnen bieden én aantrekkelijk te blijven stellen we voor de toeristenbelasting te verhogen.  Een verhoging naar euro 2,50 (in plaats van 1,90) is heel redelijk en geeft op het huidige aantal toeristen en hotelbezoekers zoals bij Van der Valk langs de A9 euro’s en dus bestedingsruimte voor innovaties.

De gemeente als gemeenschap

“Helpt de begroting die ons is voorgelegd als gemeenschap? Is er een doel, een stip op de horizon?”

“Wat De VrijeLijst betreft moet de begroting brede welvaart als doel voor alle inwoners hebben en is de verdeling van de middelen en een sluitende begroting hieraan tot steun. Onze moties en amendementen dragen een steentje bij, zeker wanneer zij door onze collega’s van andere partijen in de raad worden gesteund. Laat ze tot inspiratie zijn. Brede welvaart is een gezamenlijke opgave die ons allen aangaat”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *