Lid worden

Politieke partij met een ideële doelstelling

De VrijeLijst is een lokale politieke partij in de gemeente Castricum met een politieke doelstelling. De partij is een ledenvereniging die eens in de vier jaar een verkiezingsprogramma vaststellen en uitgeven. De Algemene Leden Vergadering benoemt volgens een rooster van aan- en aftreden een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Leden van De VrijeLijst die in de Gemeenteraad van Castricum worden benoemd leveren in debat en op schrift hun bijdrage aan het besturen van de Gemeente Castricum. Ieder lid is vrij om te stemmen zoals hij of zij dat wil. De VrijeLijst kan ook van binnen de partij, uit het eigen ledenbestand, of van buiten de vereniging, wethouders leveren.

Vereniging De VrijeLijst kent geen beloningstructuur. Bestuursfuncties worden onbezoldigd vervuld. De VrijeLijst is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We zijn geregistreerd onder het fiscale nummer (RSIN) 8151.26.529.

Statutair is de politieke doelstelling van De VrijeLijst als volgt vastgelegd: “Interactief en op transparante wijze met respect voor de diversiteit van de verschillende dorpskernen betrokken zijn bij de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Castricum” (notarieel gedeponeerd op 7 december 2005).

Voorzitter Cok van Bergen Henegouw houdt het ledenbestand bij. Penningmeester is Ard Laan, secretaris Tim de Heer. De VrijeLijst sterker maken of financieel steunen? Dat kan! Donaties worden in dank aanvaard op NL66 INGB000 4843303 ten name van De VrijeLijst (Akersloot). Van de donaties en contributiegelden worden campagne-uitingen en organisatiekosten gefinancierd. De inkomsten en uitgaven staan onder direct toezicht van de penningmeester, die hiervan jaarlijks verslag doet aan de Algemene Leden Vergadering. Ook lid worden? Vul onderstaand formulier in en u wordt opgenomen in ons ledenbestand. De ledencontributie (drempelbedrag, meer mag ook) bedraagt EUR 15 per jaar. U krijgt hiervoor van jaar tot jaar een verzoek tot betaling. Het lidmaatschap is altijd per direct opzegbaar (zonder recht op restitutie van contributie die reeds is betaald). Het algemene mailadres van bestuur en fractie van De VrijeLijst is info@devrijelijst.nl.

Lidmaatschap