Ons team 

Ron de Haan

Ron de Haan

Hoe bedank je 2000 kiezers? Niet eerder hebben zoveel mensen bij de lokale verkiezingen een vakje rood gekleurd bij De VrijeLijst. Onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad en in het college van B en W zijn gewaardeerd. Met drie raadsleden zijn we de op drie na grootste partij in Castricum geworden.  Dank u wel voor het vertrouwen, voor de complimenten en de waardering. We gaan door met onze pragmatische, open en transparante politiek die over de inhoud gaat, waarin we kritische vragen durven stellen én beantwoorden. Waarin we het gesprek met elkaar aangaan, over alles in de gemeente dat u belangrijk vindt.  Blijf ons opzoeken. Doe mee. Zoveel kiezers geeft energie. De score zou niet gelukt zijn zonder een team van prachtige mensen in de Raad, in het bestuur van onze lokale partij en onze partners en netwerken. Samen gaan we verder, in een wereld van verschillen. In vrijheid en met respect voor wie de ander respecteert. Want we hebben allemaal onze eigen beelden. De kunst is: hoe breng je die beelden bij elkaar. En kom je tot een gezamenlijke keuze.

lokalepolitiekepartijen.nl/nieuws/raadsbreed-akkoord-van-polarisatie-naar-samenwerking/

Barbel Bohing

Bärbel Böhling

Nog een periode raadslid! De fractie heeft mij gekozen als fractievoorzitter. 

Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet voor het behoud en de bescherming van – in mijn ogen – waardevolle gebouwen en het groen in onze woonomgeving. Enerzijds omdat het mij aan het hart gaat – het is de leefomgeving waar onze kinderen groot worden en anderzijds omdat het mijn vakgebied is als ontwerper openbare ruimte. Castricum is niet mijn geboorteplaats maar wel mijn heimat geworden, én die van mijn kinderen.

Sinds 2018 ben ik namens De VrijeLijst lid van de gemeenteraad van Castricum. Ik heb in die vier jaar een aantal onderwerpen uit de maatschappelijke agenda vooruit kunnen helpen. De VrijeLijst is sinds 2006 een stabiele en sterke schakel in de lokale politiek van Castricum. Wij staan voor samenwerking, duurzame en op de toekomst gerichte oplossingen.

Wat ik persoonlijk belangrijk vind voor de toekomst van onze gemeente?

 • Meer woningen voor jong en oud zorgvuldig toegevoegd aan de bestaande woonomgeving, duurzaam gebouwd en betaalbaar;
 • Een vitaal dorpshart voor gezelligheid en om te winkelen met goede verbindingen naar de grote steden;
 • Groene buurten die zorgen voor een gezonde leefomgeving waar het prettig wonen is;
 • Behoud van het open landschap voor recreatie en omdat het van invloed is op de waarde van onze woningen;
 • Goede verbindingen voor voetganger, fietsers, treinreizigers en automobilisten;
 • Een transparante gemeente die vertrouwen geeft en plannen maakt die enthousiasmeren en inspireren voor een hoopgevende toekomst voor ons en onze kinderen.

Paulien Zwikker

Het is voor mij als nieuwkomer in de gemeenteraad,  een ontzettende eer om deze functie te mogen vervullen. Als geboren en getogen Castricumse ben ik zeer betrokken bij de actualiteiten die zich in ons prachtige dorp en in de omgeving afspelen. De aankomende 4 jaar is mijn focus het sociaal domein, denk aan cultuur, jeugdhulpverlening en WMO. Als voormalig pedagogisch medewerker in de kinderopvang en als huidig senior begeleider binnen de zorg wil ik mijn ervaring en kennis vertalen naar politieke vraagstukken die op mijn pad komen. Ook de cultuursector is voor mij vertrouwd terrein. Ik heb er zin in om samen met onze ervaren en fijne fractieleden aan de slag te gaan, en met de collega’s van de andere partijen in de Raad. Op naar vier mooie en enerverende jaren, jaren van groei, samenwerking en vertrouwen.

Tim de Heer

Ik blijf mij in de nieuwe raadsperiode samen met de fractie inzetten voor onze gemeente. Sinds een jaar of 16 woon ik met veel plezier in Castricum. Heerlijk dicht bij het strand en de zee. Fijn om daar even uit te waaien of een stukje te wandelen, net als natuurlijk in de duinen en het weidse landschap buiten het dorp. Daarnaast hebben we in ons dorp een ruim aanbod aan detailhandel, bars, restaurants en cultuur, kortom voor elk wat wils. Niet alleen voor onze eigen bewoners, ook voor bezoekers zijn wij een meer dan aantrekkelijke gemeente.

Belangrijk voor mij blijft het herstellen van het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in onze gemeenteraad in het bijzonder. Er staan ons de komende jaren voldoende uitdagingen te wachten. Ik ga mijn steentje bijdragen aan het verhelpen van dilemma’s en denk mee over de oplossingen.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

 1. Ron de Haan – Castricum
 2. Bärbel Böhling – Castricum
 3. Tim de Heer – Castricum
 4. Paulien Zwikker – Castricum
 5. Henk van der Eng – Castricum
 6. Reinaud van de Fliert – Bakkum
 7. Ink Sauer – De Woude
 8. Jan Oene Edelenbosch – Akersloot
 9. Kim Thijssen – Limmen
 10. Ard Laan – Castricum
 11. Thetmar Lammers – Castricum
 12. Jelle Oosterbaan – Castricum
 13. Luc Hoekzema – Castricum
 14. Cok van Bergen Henegouw – Castricum
 15. Finsmar Zonneveld – Bakkum
 16. Cees Kingma – Castricum
 17. René Hoogland – De Woude